Google+

Northcape Nature

lørdag 20. mars 2010

Viktig info om HDS: Maksimum søkedybder - Ny softwareFiskemodus standarder:

HDS Versjon 2.5:
                             Maksimum søkedybde:        Frekvens:       
  • Vanlig bruk:         300m                                  200khz
  • Grundt vann:         18m                                  200khz  
  • Ferskvann:           120m                                  200khz 
  • Dypt vann:           390m                                  200khz
  • Sakte trolling:      120m                                  200khz 
  • Hurtig trolling:    120m                                  200khz
  • Klart vann:           120m                                  200khz  
  • Is fiske:                   120m                                  200khz 
NB: Viktig å nevne at maks søkedybde ikke er det samme som dybdekapasitet. Dybdekapasiteten er mye større enn maks søkedybde. (Oppgitte søkedybder vil også være dypere i ferskvann.) Søkedybde er den dybden man må tilbake til når man mister bunnkontakten for at den skal finne bunnen igjen. Eks.: Bruker du "Sakte trolling" modus og ekkoloddet mister bunnen på f.eks.210m dyp, så må du tilbake til 120m for at ekkoloddet skal finne bunnen igjen. (Når du mister bunnkontakt så søker ikke loddet dypere enn maksimum søkedybde)
Også verdt å nevne at dybdekapasiteten er større på 50/83 khz enn i 200khz.
Jeg kommer tilbake med søkedybder for 50khz og for 83khz seinere.

Ny software for HDS: På grunn av gråimport så vil det i fremtiden være software begrensninger på ny HDS kjøpt i utlandet. Det betyr at kjøper du en HDS i fra USA så vil den ha begrensninger på språk og innhold. som overstyres på GPS posisjon over en viss meridian avstand. All gråimport og innførsel fra USA til Norge/Europa vil kun ha engelsk språk og vil ikke ha mulighet for Celcius eller Meter innstillinger, kun Farenheit og Fot.
Alle HDS kjøpt i Norge via importør får selvfølgelig norsk meny uten begrensning.
De som har kjøpt HDS i utlandet må betale for å få software funksjoner til norsk meny og enhetsvisning.

PS: Jeg blir dessverre IKKE å treffe på båtmessa i morra, søndag 21 mars. Skulle det være noen spørsmål er det bare å sende meg en e-mail.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

Powered By Blogger
eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails