Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

torsdag 7. april 2011

Trolling Master Bornholm 2011

Søndag er siste frist til å melde seg på Trolling Master Bornholm. Så langt har 233 båter meldt seg på til årets konkurranse. Dette er omtrent det samme antallet som det har vært de siste to årene.Det er alltid noen som melder seg på i siste liten, så antallet vil ligge rundt ca 240 båter. Dette er årets høydepunkt for oss i hvertfall, og endelig nærmer det seg avreise.

Båter som er påmeldt så langt fordeler seg på følgende land:
  • 183 danske båter
  • 32 svenske båter
  • 9 norske båter
  • 3 tyske båter
  • 3 poske båter
  • 1 nederlandsk båt
  • 1 tjekkisk båt
  • 1 finsk båt

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails