Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

mandag 25. april 2011

Kom på hotellet, og der satt det også noen fornøyde gutter. Team Blega fikk 4 lakser, 3 stk på +9 kg og en på 3 kg.
Team Fiskeglede fikk en laks på 5,5 kg.
I tillegg fikk det Svorske teamet med Baronen og Lars Magne en laks på +10 kg.

Posted by A-Team trolling

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails