Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

onsdag 20. april 2011

Fortsatt mange stengte lakseelver i 2011

Foto: Scanpix (©Scanpix)
I år stenges 120 av landet 450 lakseelver. Det er tre flere enn i fjor. Innstrammingen skyldes at bestanden av gytende villaks er for lav. Siden 1980-tallet har villaks bestanden gått krftig ned.  Les mere her....

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails