Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

søndag 22. mars 2009

Trolling Masters Bornholm-09: Litt oppdatering (Edit:Tyskland har nettopp meldt inn sin 3 båt)
Så langt har 204 båter fra 7 forskjellige nasjoner meldt seg på til TMB-09. Så langt er det kun 5 av de 7 nasjonene som kan delta i nasjons konkurransen. Danmark har selvfølgelig flest påmeldte båter. Norge vil i år stille sterkere enn noen gang i TMB. Aldri før har Norge hatt mer enn 2 båter påmeldt i konkurransen. I år stiller vi med minst 9 båter. Vi blir lilleputter i forhold til Danmark og Sverige, men alt kan skje. Nedenfor kan dere se hvor mange båter som er påmeldt fra nasjonenen:
 • Danske båter: 160 stk
 • Svenske båter: 27 stk.
 • Norske båter: 9 stk.
 • Finske båter: 3 stk.
 • Tyske båter: 3 stk
 • Tjekkiske båter: 1 stk.
 • Nederlandske båter: 1 stk.
Norge stiller med følgende båter/team:

 1. A-Team / Team Mayday: Startnummer: 159
 2. Team Helgøya: Startnummer; 176
 3. Team Sperillen: Startnummer: 179
 4. Team Granskogen: Startnummer: 187
 5. Kytefiskern/Huusern: Startnummer: 211
 6. Team Fiskeglede (Thor Gjermunds): Startnummer: 215
 7. Team Power: Startnummer: 246
 8. Fredrik Engh: Startnummer: 266
 9. Team Catch-fish (Egon Johannesson): Startnummer: 277
Klikk på navnene over for å komme til team bloggene/hjemmesidene.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails