Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

fredag 6. mars 2009

Referat fra ØRTK`s årsmøte

25 stk. møtte opp til årsmøte i ØRTK på Bøn st. Espen og Cato ble gjenvalgt som leder og styremedlem. Det ble bestemt at det skulle opprettes en aktivitets komitè og en web redaksjon. Kjell Are blir leder i aktivitets komitèen og Cato som webansvarlig og leder i web redaksjonen. Det ble også bestemt at klubb konkurransen vil bestå av 6 stk. konkurranser, bl.a. Ørretfestivalen(mai), Vårkonkurransen på Gjøvik(juni), NM(juni),Tangen(juni), Tangen 2 dagers(okt), Viken(nov). Kun 3 av 6 konkurranser teller i klubbkonkurransen. Ellers så ble det servert kaker,kaffe og brus. Det var også loddtrekning på slutten hvor undertegnede stakk av med hovedpremien, et utstoppet ekorn lagd av Tore Karlsen.
Les mer på ØRTK sin hjemmeside.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails