Google+

Northcape Nature

søndag 24. februar 2019

Nytt krav til VHF radioer produsert etter 1. des, 2018

Fra 1 desember 2018 kom det nye krav til VHF/DSC radioer. Alle stasjonære VHF radioer med DSC skal fra denne dato ha integrert GPS mottaker, samt ha mulighet for tilkobling av ekstern GPS antenne.

NB: De nye reglene gjelder kun for nye VHF`er produsert etter denne dato.

Lowrance sin nye VHF Link-9 tilfredstiller de nye kravene, i tillegg har den 2-kanals AIS-mottaker med AIS plottefunksjonalitet.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

Powered By Blogger
eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails