Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

tirsdag 21. april 2015

Team Hitterdal mistet laks til sel.

Fikk nettopp en melding fra John i Team Hitterdal. De hadde fått en laks som dro 300m, og måtte ta opp alt utstyret å kjøre etter laksen. Når de fikk sveivet den til skutesida så de en sel med laksen i kjeften. Sena røyk etterhvert da selen ikke ville gi slipp på laksen. De antok laksen til å veie 8-10 kilo. Dette var på vestsida av øya.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails