Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

mandag 20. april 2015

Østersjøen og nye muligheter for laks.

Litt mere bølger i dag, men vi stampet oss ut til nye spennende områder etter laks. Rapporter kommer hvis det skjer noe.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails