Google+

Northcape Nature

søndag 17. mars 2019

Mjøsa Ørretfestival 2019 - 30 års jubileum


Mjøsa Ørretfestival 24-25 mai.

MEDARRANGØRER
Brumunddal & Omegn Sportfiskerforening , Moelv & Omegn JFF, Gjøvik Fiskeforening, Øvre Mjøsa Trolling og Fiske og ØRTK

PRAKTISK INFO
Startskuddet går fredag den 24. mai kl 20.00
Fangst må være innveid innen lørdag den 25. mai kl 06.00

STARTSTEDER & INNVEIING
Hovedstartsted vil være i fra Hamar Båthavn
Kontaktperson : Stein Gunnar Nilsen - +47 928 50 241

Andre steder er følgende :
Fagervik Jessnes
Fiskerly Brumunddal
Sandvika
Gjøvik Brygge
Nordstrand Moelv
Båtslippen Vingerom
Viken II

Påmelding og deltakeravgift:
Påmelding og startkontingent skjer på de ulike startstedene fra kl 18.00-20.00

Deltakeravgift:
Senior  kr 250,-Junior kr 100,-

VIPPS : Hamar Fiskerforening #123296

Premieutdelingen foregår midt i Hamar gågate, ved Triangelgården, lørdag 25. mai kl 13.00
De 25 beste i Seniorklassen og de 5 beste i Juniorklassen vil bli premiert.I tillegg premieres Dreggemesteren.

Konkurranseregler:
-Maksimalt 4 sluker pr. båt. 
-Hver sluk med maks. 4 stk. treblekroker
-Kun ørret teller - målt fra snutespiss til ytterste halespiss med utspredt hale minstemål 55 cm
-All innveid fisk merkes m/ hullklipp på gjellelokk, for å forhindre evt. dobbeltveiing / innveiing i flere konkurranser.
-Dyprigg og planerboard er tillatt. 
-Vis hensyn ved bruk av planerboard, og kjør ”smalt”( Max 15 m på hver side)
-Synlig berusede fiskere diskvalifiseres.
-Juks eller forsøk på dette, medfører utestengelse fra alle dregge-konkurranser på Mjøsa i 2 år.
-Fartsbegrensning inntil 100 m fra land: Maks. 5 knop.
-Kun en påmelding pr. båt.

Ut over dette gjelder offentlige lover og regler for Mjøsa.
Premier må hentes i forbindelse med premieutdelingen!
Det er påbudt å bruke lanterner i mørket!

SPONSORER 2019
May & Fred´s fiske/fritid
Magasinet
Leris
Draugr
Hamar Båtsenter
HA wobler
Halling wobbler
Fiskelukke
Blodknute wobbler
Joba wobbler
FL wobbler
Trolling Adventures
Listen vil bli oppdatert

HISTORIKK:
Mjøsa Ørretfestival ble første gang arrangert i 1989. Den første konkurransen ble startet med et hagleskudd av Ole Nashoug fra ytterst på Hamar brygge. Arrangementet var et samarbeid mellom ”Operasjon Mjøsørret” og fiskeforeningene i nordlige del av Mjøsa.Bakgrunnen for denne trollingkonkurransen var et ønske om fokus på de positive sidene ved Mjøsa som ressurs, og som kilde for fiske og annet friluftsliv. Det ble spesielt lagt vekt på å få med fiskeforeningene rundt Mjøsa.”Operasjon Mjøsørret” ønsket at arrangementet skulle styrke kontakten mellom de forskjellige foreningene. Over tid håpet man at foreningene selv ville ta over arrangementet. Etter 1993 har foreningene selv stått for arrangementet.Hver forening har ansvaret for å arrangere start og innveiing lokalt. Resultatene samordnes deretter, slik at startstedene konkurrerer med hverandre.Ansvaret for å være hovedarrangør går på rundgang mellom foreningene. Hovedarrangør står for premieutdelingen.Antall startende har variert fra rundt 200 til over 300 båter. Mengden ørret som fanges under en konkurranse har variert fra ca. 50 til 200.Konkurransen er også et element i overvåkingen av ørretbestanden i Mjøsa.Alle fiskere leverer fangstrapport med opplysninger om innsats(fisketid) og fangst etter konkurransen. Med data fra en lang årrekke vil man kunne se hvordan fiskebestanden utvikler seg.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

Powered By Blogger
eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails