Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

onsdag 27. juni 2018

Snart faller avgjørelsen...

I dag er det kun to dager igjen til avgjørelsen fra Havforskningsinstituttet faller, på hvilke team som for delta på makrellstørjeprosjektet. 36 båt-team har meldt sin interesse for å delta på forskningsprosjektet som skal skje fra den 23 august til 30 september utenfor Bergen.
Vårt team består av Per Sjøstrøm, Kjell Are Larsen, Knut Einar Havn, Arve Rønningen og Frank Ronny Johansen. Vi har stilt oss til disposisjon de siste tre ukene av september, og krysser fingrene på at vi får lov å bli med på prosjektet. Ut i fra hva jeg har hørt er det en betydelig stor andel av de som har søkt som vil bli valgt ut til å delta på forskningsprosjektet.
Avgjørelsen skulle komme innen fredag 29 juni.

Her er litt info om makrellstørja:
Makrellstørje, også kalt størje og blåfinnet tunfisk, er en fisk i makrellfamilien (Scombridae). Det er den aller største tunfiskarten og en av de største beinfiskene på kloden. Den er utbredt over hele Nord-Atlanteren og Middelhavet. Den kan bli mer enn 3 meter lang, veie godt over 500 kg og bli 30 år gammel. Størja kan svømme 70 km/t, krysse Atlanterhavet på 50 dager og dykke ned til 1000 meters dyp basert på elektroniske merker med dybdesensor.

Det er to bestandskomponenter av makrellstørje i det nordlige Atlanterhavet: Den vestlige makrellstørje gyter i området ved Mexico-gulfen. Den østlige makrellstørja gyter om våren i mai–juni, primært på tre gytelokaliteter i Middelhavet. Det er hovudsakelig den østlige makrellstørje som vandrer og beiter i norske farvann. Etter gyting legger den ut på næringsvandring i Middelhavet og primært i Atlanterhavet. De siste årene har det vandret stadig økende mengder med makrellstørje til norske farvann og beitet intensivt langs kysten og i Norskehavet. Sild, makrell og annen stimfisk er viktigste føden ved siden av blekksprut og krepsdyr. Østlig makrellstørje blir kjønnsmoden 4 år gammel og er da over 1 meter lang.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails