Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

mandag 26. februar 2018

Den fantastiske villaksen


Den fantastiske villaksen - TRAILER


Seriebeskrivelse 

I løpet av de siste tretti år har antallet villaks i Norge blitt halvert. Programleder Kenneth Bruvik prøver å finne ut hva som har skjedd.

Til enhver tid svømmer det mellom 300 og 400 millioner laks i norske farvann, men bare en halv million av disse er villfisk. Samtlige ville fått plass i tre oppdrettsmerder.

Den atlantiske villaksen lever et fascinerende liv. Den blir født i elven og setter ut på en eventyrlig reise ut i storhavet. Så skjer det fantastiske. Den kommer tilbake til sin elv og sin kulp der den ble født. Her gyter den og en ny generasjon lakseyngel kan starte på sin livsreise. Men på reisen møter villaksen mange farer. Programleder Kenneth Bruvik prøver å finne ut hvordan det går med laksen vår.

Den fantastiske villaksen er en Pandora Film-produsert dokumentarserie i fire deler som har premiere i populære "Ut i naturen" på NRK1 tirsdag 27 februar.

Les mer om programmet her: Hooked.no

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails