Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 21. februar 2015

Laks i bassenget

Da kom første godkjente laksen ombord i båten. Tok en lappia 118 i overflata. Tipper vekta ligger ett sted mellom 3 og 4 kilo. Har i tillegg fått to undermålere og ett par grønne, samt mistet en 7-8 kilos ved båtripa.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails