Google+

Northcape Nature

lørdag 6. desember 2014

Årets Hooked-Magasin #3 er ute på nett.

HookedMag nr. 3 ligger nå ute på nettet. I denne utgaven er det også for første gang satt av plass til trollingfiske på side 66 og utover.

Les mer her: Hooked-Mag nr. 3.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

Powered By Blogger
eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails