Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 22. mars 2014

Sjekk hvordan man ikke skal manøvrere en båt.


Se hvordan man moser en Princess 67". 
Høy vannstand og strøm i vannet kan gjøre det vanskelig å manøvrere. Det fikk denne kapteinen erfare da han skulle under en bru som går over Themsen river i England. Les mer her: The Telegraph

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails