Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 8. mars 2014

Oppsummering Dag 3, NTC

 Blå himmel og tregt fiske kan vell oppsummere dagen veldig godt. Det ble fanget to lakser i tre av båtene mens den siste båten fisket tomt. Totalt seks lakser i dag. De fleste var mindre lakser under fem kilo, mens Arve Rønningen sin laks var den eneste storlaksen i dag. Den tok en Ismo Magnum (svenskeflagg) i overflata bak en sideparavan, Laksen ble veid til 13 kilo i havna og var en skikkelig feit vandringslaks med flotte fine farger.
 I kveld vanker det en skikkelig festmiddag noe vi alle ser frem til. Deretter blir det litt mer spennende undervisning. Bilder og film fra campen kommer seinere ved en passende anledning.


0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails