Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

fredag 13. desember 2013

Rapport

Kjell Are og Einar har fått en laks på 85cm. Har selv fått en laks og en ørret i underkant av 60cm som svømmer videre. Har også mistet en så langt. Har vært tomic og bomber som har funket så langt i dag.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails