Google+

onsdag 6. november 2013

Sportsfiskere vil selv beskytte Østersjølaksen

De danske sportsfiskerne går nå foran og innfører en frivillig fangstbegrensning og økt minstemål på den ville Østersjølaksen for å sikre den sårbare bestanden.
De ønsker å øke minstemålet til 75 cm, og at man kan kan fange to laks pr. mann pr. dag.
Dette er frivillig, og målet er å få en mer bærekraftig villaks-stamme i Østersjøen.

I Danmark omsettes sportsfiskeriet årlig for rundt 3 milliarder kroner, og mesteparten og de største bidragsyterne er trollingfiskerne. Flere undersøkelser viser at 1 kg sportsfiskefanget laks har en verdi på kr 3500,-

Les mer her: Sportsfiskeren.dk

Min personlige mening er at dette er veldig bra.
Hvis trollingfiskere kan gå foran og viser måtehold, så kan det hende Danske myndigheter ikke behøver å presse på nye fiskeregler i dansk farvann slik det ble gjort i Sverige.
To fisk per mann (husk dette gjelder villaksen) bør være mer enn nok. Selv om man har beholdt to villaks så kan man jo allikevel fortsette å fiske, men da benyttes C&R.
Fettfinneklipt laks kan også beholdes i tillegg til de to villaksene. Synes ikke dette er en "regel" man bør lage mye bråk av. Alternativet er at danske myndigheter presser på med nytt regelverk slik som i Sverige. Da er det bedre at vi viser at også vi trollingfiskere kan vise måtehold.

Husk at dette er en frivillig regel.
Vi skal prøve å følge den når vi returnerer tilbake Bornholm.

3 kommentarer:

Team Fisherman/Ola-Lone 6. november 2013 kl. 21:18  

Hei.
Jeg forstår det som at dem oppfordrer oss til å slippe ut all villaks. Fettfinneklipt finner jeg ikke noe info om...?
Og ettersom de oppfordrer oss til å slippe ut igjen villaksen, må jo begrensningen gjelde finneklipt...?
Er da ønsket er at vi skal ta 2 finneklipt per mann per dag..?

Frank Ronny: A-Team 6. november 2013 kl. 21:35  

Hei Ola
Det er mulig vi tolker dette forskjellig.
Slik jeg leser det:
Det innføres en frivillig fangst begrensning på den VILDE Østersjølaksen.
+
– Sportsfiskerne vil fremover også opfordre til, at de vilde laks med fedtfinne bliver genudsat.

Kan godt hende du har rett, men jeg tolker det slik:
Frivillig regel: Maks to villaks pr mann + men at det også oppfordres til at villaksen settes tilbake og at man heller bør kun beholde klipt fisk. (Som ett tillegg til den frivillige regelen på maks to)

Team Fisherman/Ola-Lone 6. november 2013 kl. 22:03  

Håper du har rett. 2 per person per dag over 75 cm høres greit ut. En fin regel det.

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails