Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

mandag 4. mars 2013

Finsk Trollingskole dag 3


Det har vært nok en fin dag på sjøen for de finske deltagerne på trollingskolen. I Verona båten er det bl. a. fanget 13 laks, hvorav flesteparten ble gjenutsatt. Dagens to største lakser veide 16,5 kg og 14,5 kg. Begge svømmer videre. 
I morgen reiser en gruppe på 13 nordmenn nedover for å overta fiske eventyret. Første dagen på sjøen for disse gutta blir på onsdag. 

PS: Det er fortsatt noen ledige plasser.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails