Google+

mandag 26. november 2012

EU forslag til regulering av laksefisket i Østersjøen

EU-kommisjonen lagde for litt siden ett forslag til regulering av laksefisket i Østersjøen som inkluderte yrkesfiskere og profesjonelle fiskeguider. Alle disse skulle melde inn sine fangster som vil inngå i laksekvoten til hvert enkelte land. Fritidsfiskere var ikke inkludert i dette forslaget.

I EU-parlamentet denne uka ble forslaget strammet inn, slik at det nå vil gjelde for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Det betyr at alle (yrkesfiskere, prof. guider, trollingfiskere og stangfiskere) skal melde inn sine fangstrapporter.
Forslaget er ennå ikke trådt i kraft. Det skal først tilbake til EU-kommisjonen og ministerrådet, og først når det er godkjent der så vil det gjelde i alle EU-landene.

Ved å inngå i laksekvota så betyr det at når laksekvoten er fisket opp så er det stopp for trollingfiske og stangfiske.

Dette kan også få konsekvenser for Trolling Master Bornholm. For hvis kvotene er fisket opp i mars/april, så er det ikke lov å fiske mere laks den sesongen.

Det vil uansett ikke få noen konsekvenser for TMB 2013, men hvis forslaget blir vedtatt, så kan det få konsekvenser for 2014 sesongen.

Se mere om dette forslaget ved å klikke på linkene under:

  1. http://www.tv2bornholm.dk/nettv/seneste-uge.aspx?videoID=93543&vidLoc=NewDB
  2. http://www.tv2bornholm.dk/nettv/seneste-uge.aspx?videoID=93544&vidLoc=NewDB
  3. http://www.tv2bornholm.dk/nettv/seneste-uge.aspx?videoID=93545&vidLoc=NewDB


0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails