Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

onsdag 2. februar 2011

Valgkomiteen i ØRTK informerer

Hva er en valgkomité:
En valgkomité skal fremme forslag til årsmøtet om aktuelle kandidater til verv i ØRTK. Valgkomiteen har en viktig oppgave og et stort ansvar for finne dyktige og entusiastiske kandidater og dermed legge grunnlaget for videre drift i ØRTK. 

Årsmøte 11 mars: 
Det er årsmøte i Øvre Romerike Trollingklubb den 11 mars. Arne(60 Prince Mild) og jeg sitter i valgkomiteen, og vi tar i mot forslag på kandidater til aktuelle verv. 
Alle forslag behandles konfedensielt om ønskelig, og presenteres for styret før årsmøtet. 

Valgkomiteen treffes på e-mail og mobil: 
 • frankronnyjohansen@hotmail.com       Mob: 91834551
 • askarpo@online.no                                Mob: 47280457

Hvem er på valg:
ØRTK sin leder siden oppstarten i 2007, Espen Knai, har sagt at han ønsker å trappe ned. Han har gjort en utmerket jobb frem til nå. Atle Knapp tar ikke gjenvalg som aktivitetsleder, men stiller seg posetiv til andre verv. Styremedlem Tom Høgseth trapper også ned, mens styremedlem Cato Pettersen stiller til gjenvalg.

Nedenfor ser dere hvilke som er på valg:
 • Leder: Espen Knai - på valg (tar ikke gjenvalg)
 • Sekretær: Christian Juel - ikke på valg.
 • Kasserer: Inge Nilsen - ikke på valg.
 • Aktivitetsleder: Atle Knapp - på valg (tar ikke gjenvalg) stiller seg til disposisjon for annet verv.
 • Styremedlem: Kjell Are Larsen - ikke på valg.
 • Styremedlem: Tom Høgset - på valg (tar ikke gjenvalg)
 • Styremedlem: Cato Pettersen - på valg (tar gjenvalg)
 • Revisorer: Per Ivar Huus - på valg.
 • Rune Malmberg - på valg.
 • Valgkomité: Frank Ronny Johansen - på valg.
 • Arne Skarpodde - på valg. 
 • Webmaster: Cato Pettersen - ikke på valg

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails