Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

tirsdag 8. februar 2011

Lowrance 2011 produktkatalog

Den nyeste Lowrance katalogen (norsk utgave) ligger nå ute på nettet. Over seksti sider lesestoff om maritim elektronikk. Lesestoff som kan forkorte vinteren betraktelig. Bilde av gamle båten vår har det også blitt plass til i katalogen. Bildet er tatt av Nils Eigeland(Nilsmaster72, Team GoodLife) på Bornholm i fjor.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails