Google+

Northcape Nature

mandag 5. april 2010

A-Team`s påskenøtt konkurranse: Sluttresultat.

Svaret på siste oppgaven var: Det ligger en vannledning forlagt i saltvann, hvor det er en vannlekkasje. Dere kan se vannledningen ligge på bunnen, og det som er grumsete i vannsjiktet er ferskvann som lekker ut i saltvannet.

Det ble delt førsteplass på Team Bakka Nyholt(Christian Nyholt) & Team Mayday(Kjell Are Larsen)
Begge hadde 3 riktige svar av totalt 4 oppgaver. Premie vil bli overrekt ved en passende anledning. (Så fort som mulig)

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

Powered By Blogger
eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails