Google+

Northcape Nature

søndag 4. oktober 2009

Resultater fra Mjøsa trollingfestival


Cato Pettersen stakk av med første plassen, med litt over 7kg
totalfangst. På andre plass kom Einar Finnstuen. Teamet som tok tredje
plassen bestod av Trond Bjørnstad og Steinar Moen. Størst fisk fikk
Lasse Wollhaug, den veide 3.86 kg. Gratulerer alle sammen. For vår del
ble det kun noen under minstemålet. Mye vind og veksling fra høytrykk til lavtrykk var kanskje årsaken til at ikke det ble tatt mer fisk enn det ble. Uansett en stor takk til alle som har arrangert denne festivalen. Det var vellykket gjennomført og sosialt meget hyggelig. 


0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

Powered By Blogger
eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails