Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

fredag 16. september 2016

Åmål Trophy

Lørdag den 12 november arrangeres "Åmåls Trophy" fra Örnes Camping i Åmål.

Startavgiften kr 400,- pr.båt hvorav kr 200,- går til premier og kr 200,- går til utsetting av laks i Vänern.

  • Minimum antall deltakere pr. båt : 2 stk.
  • Flytevest eller flytedress er obligatorisk
  • Maks 10 stenger
  • Maks 6 lakser/ørreter får veies inn. 
  • Minnstemål 62cm

Vänerns ordinære regler for fiske og sjøtrafikk skal følges
Påmelding skjer på plassen ved Örnes camping mellom kl 06.00-07.15
Kapteinsmøte kl 07:30 hvor minimum 1 fra hvert team må delta.
Starten går kl 08:00 fa Örnes Camping
Målgang kl 16:30 ved Örnes Camping
Reservedag Søndag 13/11.
Ved total innblåsing går hela startavgiften uavkortet til utsetting av laks.


Les mer: http://amaltrophy.webnode.se//

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails