Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

tirsdag 7. juni 2016

Dreamteam i A-Team båten

Gutta fra 1814s er glade etter ett par kjappe snellehyl. Den første var det Jørgen "the savage" Alnæs som drillet. Det var en flott ørret på 3,8 kilo som tok fotomodellen i overflata. Så kom ett bomhugg, og deretter drillet Graeme Zap en ørret på 2 kilos. Den første skal røykes og den siste svømmer videre. God stemning i båten, og det lover godt for fortsettelsen.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails