Google+

søndag 10. januar 2016

Status for nye fiskeregler i Tyrifjorden & Randsfjorden.

Tyrifjorden Panorama
Fylkesmannens forslag til nye fiskeregler i Tyrifjorden og Randsfjorden var oppe på agendaen tidligere denne uka. 30 representanter fra Norges Trollingforbund, Vikersund Fiskerforening og Ringerike Sportsfiskere møttes for å diskutere ett felles innspill på fylkesmannens forslag til nye fiskeregler i Tyrifjordsystemet.

Angående fiskereglene i Randselva og Tyrifjorden, vil prinsippet om uttaksbegrensninger og ikke utstyrsbegrensninger  ligge til grunn for fellesuttalelsen. Enkelte av de forbud og innstramminger Fylkesmannen har foreslått mht sportsfiske vil bli støttet, men å forby bruk av utrigger (planer boards) og dyprigger kommer ikke til å bli applaudert.

Fiskekort for fjordfiske ble også tatt opp. I dag er fisket fritt og flere debattanter støttet ideen om å innføre fiskekort med det for øye at inntektene herfra skal øremerkes oppsyn.

De tre foreningene  vil jobbe fram en felles uttalelse innen høringsfristen 1. mars. Vi kommer tilbake til den når denne foreligger.

Les mer her: Lars&Lars

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails