Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

fredag 27. november 2015

Ørret i båten.

Endel sjø i dag, men vi klarte å lure opp en ørret på 6,5 kg som tok en lappia på riggen nede på 6 meters dyp ved Metgrund. Vi holder ut litt til og ser om det blir en blank fisk til før mørket kommer.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails