Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

søndag 9. august 2015

Bunnefjorden


Har fått satt greiene i vannet og venter på at fisken skal begynne å ta. Traff også på en gammel ringrev på fjorden, Erik Gammelsrød. Han er også lokket utpå etter Bonito. Rapporter kommer underveis.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails