Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

tirsdag 24. mars 2015

Stortinget påbyr redningsvester.

Stortinget vedtok i dag at fra 1. mai i år så blir det påbudt med redningsvester for både voksne og barn når båten er under fart. Dette gjelder for alle båter med lengde på under 8 meter.

Påbudet av flyteutstyr skrives inn i lov om fritids- og småbåter under §23a og lyder slik:
"I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører. Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i  situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis."

Les mer her: Båtliv 

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails