Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

fredag 16. januar 2015

Nye sjøkart fra Navionics: Øyern - Hurdalsjøen - Einavannet....

NYHET!

Navionics kommer i 2015 med sjøkart over en rekke nye norske innsjøer.
I første omgang kommer det kart over bl.a;

  • Einavannet
  • Øyeren
  • Hurdalssjøen
  • Vannsjø
  • + ca 100 sjøer til

Få tilgang til disse kartene via Navionics NAV+ og her kan også de som ønsker logge dybder selv, og oppdatere kartdataene via Navionics sine sider.

Les mer om logging her; http://www.navionics.com/en/plotter-tutorial

Kjøp kartbrikke her:
http://www.mjosservice.no/butikk/sjokart/navionics/nav

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails