Google+

Northcape Nature

tirsdag 21. januar 2014

Nytt leketøy: Fish Hawk X4

Jeg har lenge tenkt tanken på å skaffe meg en Fish Hawk X4, og nå er det realisert. De fleste av trollingguidene i Østersjøen har en slik i båten. Fish Hawk X4 er trådløs og man kan benytte alle typer dyprigg wire/sene. Man monterer en hekksvinger på båten som mottar signaler fra "proben". Hekksvingeren tilkobles displayet, og strøm legges frem til displayet. Proben festes mellom dypriggloddet og wiren. Proben bruker 4 stk. AA batterier som skal holde til 100 timers fiske. Så fort proben tas ut av vannet så vil den skru seg av. Fish Hawk X4 måler temperaturen og hastighet både i overflata og nede på dypet du fisker på.
Fordelen med Fish hawk er at det blir lettere å finne termosjikt, og lettere å holde riktig hastighet når man fisker i farvann hvor det er strøm i vannet.
Jeg ser frem til å begynne og bruke dette produktet når fiskesesongen starter.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

Powered By Blogger
eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails