Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

søndag 21. april 2013

Ny båtrekord.... trodde vi.

Har returnert de to første laksene vi fikk i dag. Så hugg det til på riggen og kjente noe tungt i enden av stanga. Holdt på en god stund, men fisken stanget dypt nede. Når vi endelig fikk den opp i overflata ser vi en 5 kilos laks som kommer sakte men sikkert roterende mot båten. Den var kroket på undersiden bakerst i gjellene og var ferdig bløgget da den ble håvet ombord.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails