Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

onsdag 9. januar 2013

NINA rapport: Hva om Hundørret var laks?

Kronikk GD Ny vei for hunderørret web
Forskerne Morten Kraabøl, Stein Ivar Johansen, Torbjørn Forseth, Jon Museth og Jostein Skurdal, alle fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har fått publisert en artikkel i tidskriftet "Vann" nr. 3 2012, med navnet: Hva om Hundørret var laks?
Denne rapporten sammenligner forvaltningen av Hundørret med hvordan laksebestanden forvaltes i Norge og hvor de også kommer med forslag til hvordan antall storørret som passerer fisketrappa i Hunderfossen kan økes til 2000 individer årlig. De har også skrevet en kronikk i lokalavisa for Lillehammer og Gudbrandsdalen med overskriften: Ny veg for Hundørreten.

Les mere om dette her: Norges Trolling Forbund sitt forum

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails