Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

fredag 7. september 2012

Nye Cannon rigger, og klare for høstfisket.

Siden vi har begynt å fiske med braided line på dypriggene så tenkte vi det var lurt å oppgradere riggene ett hakk. Vi kjøpte oss de nye Cannon Digitroll 5 TS og Cannon MAG 10 STX TS. Disse er i utgangspunktet helt like. Den eneste forskjellen er at Digitroll har styring via digitale knapper og display, mens STX har en spak for å kjøre opp og ned riggene. 
På de nye riggene er det rustfritt spole i stål som tåler alle typer scener/wirer. Så nå kan vi være helt sikre på at braided linen ikke kan skade spolen. 
Egentlig kunne vi tenkt oss Digitroll 10, men prisen er alt for stiv. Det kule med Digitroll 10 er at man kan kjøre sykluser, dvs, at et man kan programmere riggene til å heve og senke seg av seg selv i bestemte mønstre. F.eks. kan man kjøre riggene på 15 meter og programmere at riggene skal pendle mellom 15 og 10 meter f.eks. hvert 3 minutt. Vi får drømme videre.

Denne sommeren har det ikke vært mye fiske på oss, men regner med at vi tar det igjen nå til høsten. Første høsttur blir sannsynlig en fisketur til Sverige allerede i morra. Mulig det blir en tur til Vestre Silen, hvor det er sykt mye regnbueørret som følge av sabotasje i ett oppdrettsanlegg. 

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails