Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

fredag 1. juni 2012

Ørret på 67 cm

Etter noen bomhugg så satt det endelig en flott ørret på i overflata. Den var på 67 cm og god og rund. Vi anslår vekta til ca 3,5 kg. Den tok en Pray common white fish.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails