Google+

onsdag 23. mai 2012

Småbåthavn i Feiring

Fikk en mail i dag fra Feiring Regjeringa. Fint hvis  alle som er interessert tar og sender meg en e-mail.

Hei-
Jeg viser til tidligere mailsendinger mellom oss.  Vi har registrert at minimum 20 fra Øvre Romerike Trollingklubb  er interessert i båtplass i Feiring, hvis det blir anlagt ei småbåthavn her.
Vi har nå kommet noe lenger i planleggingsprosessen og vil ganske snart få en ny rapport fra Sweco på Hamar. De konkluderer der med at det planlagte arealet vil kunne fungere bra som båthavn, og de
vil også kunne si litt om hva et slikt anlegg vil koste.  Når vi får denne rapporten, vil vi kalle inn alle dere som har meldt interesse for båtplass til et møte med sikte på å få startet en båtforening.  Det blir så denne båtforeningen som eventuelt må stå for bygginga av ei småbåthavn i Feiring. Til nå har det meldt seg ca 50, som er interessert i båtplass.  Jeg går ut fra at de aktuelle medlemmene i Trollingklubben også vil være med på et slikt møte, og da trenger jeg navn og mail-adresser, evt. postadresser for å kunne kalle dere inn.  Håper du kan sende meg disse så snart som mulig.
Vennlig hilsen
Irene Engjom
"næringsminister"

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails