Google+

Northcape Nature

tirsdag 3. april 2012

Endelig satt den

Første Tyrifjord ørreten. 55 cm lang og ca 1,7 kg. Tok i overflata på Blødaren som var blyet ned. Ble satt pent tilbake.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

Powered By Blogger
eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails