Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

mandag 19. januar 2009

Trolling video fra Lake Michigan

Klikk her for å se video av eldste sønn Andreas (12 år) kjører fisk på Lake Michigan i juni 2008. Til sammen fikk vi 12 stk. Den største var på 8,5kg.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails