Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 27. oktober 2012

Tredje godkjente laksen ombord

Hans Martin fikk en fin laks som tok Apex på riggen. Den var 84 cm lang. Har hatt veldig bra fiske i dag. Tre godkjente, tre i retur, og 7-8 bomhugg.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails