Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 27. oktober 2012

Laks 85 cm

To bomhugg etterfulgt av en nice laks på 85 cm. Tok en blya blødaren i overflata. Vendte tilbake på samme plassen og fikk to bomhugg til etterfulgt av en undermåler laks.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails