Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

onsdag 4. desember 2013

Oppfinnelse: Genial ny båthenger


Haugesundmannen Kurt Egil Strømø ønsket en enklere måte å sette ut båten på vannet. Oppfinnelsen hans, som enklest kan forklares som en båthenger med en forlengelse bakerst, var først ment til privat bruk. Hengeren gjør at du kan sjøsette båten fra bryggekanten.

Se tv-klipp og les mer om oppfinnelsen her:


0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails