Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

onsdag 16. september 2009

Nordisk Mesterskap Vänern , 16-18 okt.


Da er A-Team påmeldt til Nordisk Mesterskap på Vänern. Konkurransen starter fredag 16 okt. kl 0800, og avsluttes søndag 18 okt. kl 1500.

Matrosen i A-Team blir Thorbjørn Andersen, en kamerat jeg gikk mange år på skolen sammen med. Thorbørn har alltid vært fiskegal. Husker veldig godt at den gangen vi gikk på skolen, og de gangene vi skulle skrive stil i norsk eller engelsk undervisningen, så greide Thorbjørn alltid å skrive om fisking. Husker at læreren vår var oppgitt over at han alltid skrev kun om fisking. Læreren vår ga oss en stil oppgave i engelsk hvor vi skulle skrive om " a trip in a balloon"(en tur i en luftballong). Thorbjørn startet stilen slik: "We went up and we went down and then we went fishing", så skrev han 3-4 sider om fisketuren og avsluttet stilen slik " and then we went up and went home, The End"
Andre norske påmeldte team er: Team Kytefiskern (Woldhaug), Team Sperillen (Thon) og Team Huus (Malmberg). Matrosene står i parantesen. Team Kytefiskern og Team Huus skal bo på Vita Sannar camping, og Team Sperillen og A-Team har leid sjøbod i Sunnanå Hamn. Vi håper flere norske team melder seg på.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails