Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

torsdag 3. august 2017

Danskene åpner for fiske etter bluefinned tuna i forskningsøyemed.


I Danmark skal nå sportsfiskere og forskere samarbeide om å fange og merke en av verdens mest ettertraktet fisk, blåfinnet tuna. De skal også prøve å kartlegge hvor den oppholder seg i danske farvann. Blåfinnet tuna som er en av de største og hurtigste fisk i havet, og en drøm å fighte på stanga, er nå tilbake i danske farvann.

Nå skal et nytt prosjekt ledet av DTU Aqua med partnere fra Sverige, Holland og Spania undersøke hvorfor den er tilbake i de danske farvann og komme med forslag til  hva som kan gjøres for at utvikle og sikre bestanden.

Tunfisken skal merkes med små data-oppsamlere. Forskere og sportsfiskere skal arbeide sammen om at fange og merke tunfisken med avanserte merker som samler opp informasjon og gir beskjed til en satellitt om fiskens ferd og om det omgivende miljø, slik som dybde, temperatur og lys.

Disse data kan forskerne bruke til at undersøke hvor fiskene har vært, og avsløre foretrukne områder til fødesøkning, og hvor lang tid de oppholder seg i områdene. Det vil også bli tatt biologiske vevsprøver av fiskene, som blant annet kan brukes til å undersøke fiskens kondisjon, og hvilke av de to atlantiske bestandene av tunfisk de tilhører. Informasjon om bestandstilhørighet er viktig, fordi de to bestandene blir forvaltet forskjellig.

Sportsfiskere skal fange fisk til merkingen. Undersøkelsen vil foregå i Skagerrak-Kattegat eller Øresund avhengig av hvor tunaen befinner seg i den periode hvor undersøkelsen foregår. Tilbake i 1920-1960’årene var tunaen tilstede i relativt store mengder i sensommeren og efteråret i disse farvann og gav blant annet mulighet for et særdeles ettertraktet sportsfiske i Øresund.

Den nye undersøkelse vil bli foretatt senhøstes i 2017, som er det tidspunkt hvor det de seneste år er observert flest tuna. Planen er å få erfarne sportsfiskere til nennsomt fange tunaen, hvoretter forskerne påsetter merkene og gjenutsetter fisken. Det er ikke tillatt å fange blåfinnet tuna i danske farvann, men prosjektet har fått en dispensasjon. Den endelige plan vil bli utferdiget i løpet av de neste par månedene.

Det er også noen kjente trollingfiskere som skal delta på dette spennende prøvefiske: Per Sjøstrøm, Gnom, Team Sofia og muligens Lars Hedberg. Skal bli spennede å høre hvordan dette går, og vi håper vel alle at bestanden av tuna øker slik at det kanskje i fremtiden åpnes for sportsfiske etter blåfinnet tuna i våre nærområder.
Les mer her: TunaClub
Lars Hedberg
Per Sjøstrøm
Team Sofia
Jan "Gnom" Rasmussen

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails