Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 3. juni 2017

6M Boats Shootout


Sjekk denne båt-testen av tre potensielle trollingbåter lagd for fart: Bass Strait vs Cootacraft vs Edencraft.


0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails