Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

torsdag 25. august 2016

Prøvefisker på Mjøsa

Endelig ute og fisker på Mjøsa. Så og si blikkstille sjø,  god lufttemperatur, 16 grader i vannet og null snellehyl så langt. Mye fisk som velver seg i overflata, forballer høyt i vannlaget, lover forhåpentligvis at det skjer noe snart.
Kun hørt om en båt som har fått godkjent fisk så langt i dag. Det var Knappern som fikk en 4 kilos ørret.
Holder på til middagstid før vi gir oss. Rapporter kommer underveis.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails