Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

lørdag 2. april 2016

Endelig skjer det noe.

Er sør for midtdelern da det løser ei klype ut på babord side. Tommy Egra får æren av å fange sin første trollinglaks. Laksen tok strike pro måken med 30g bly, og var 64 cm lang og veide ca 3 kilo.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails