Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

onsdag 9. juli 2014

Trolling Master Bornholm 2015

Da er det bestemt at det blir Trolling Master på Bornholm i 2015. Antall deltakere økes til maks 400 båter. Dette realiseres ved at hele Tejn havn står til disposisjon. Alle yrkesbåter og ferger flyttes til andre havner, og havna står dermed tom til å fylles med trollingbåter.
Påmelding åpnes den 8 desember.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails