Google+

GJESVÆR FISHING CAMP

onsdag 19. februar 2014

Dagens første laks

Snellehyl på morran er fantastisk. Laksen tok en strike pro i overflata. Anslår at den var mellom 60 og 70 cm ett sted. Ble avkroket på skutesida, og svømmer videre.

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails