Google+

torsdag 7. februar 2013

Fritt for lakselus i lukkede mærer

Akvadesign har testet lukket oppdrettsanlegg, og kan fremvise strålende tester. 
80000 smolt ble satt ut i lukkede mærer, og så langt er det ikke blitt påvist noen lus på laksen. Til og med smolt som ble satt ut i november har ikke vist tegn til å ha fått lus. 
Så langt har energitilførselen ved lukkede anlegg vært for dyrt til at det har vært lønnsomt, men avlusing koster også mye penger. Akvadesign mener nå at deres løsning ved å hente sjøvann til de lukkede anleggene så nært havoverflaten som mulig har vært svært konkurransedyktig i forhold til de åpne anleggene. 

Personlig håper jeg dette blir fremtiden for all oppdrett av laks.

Les mere her: Haugesund-Avis.no

Andre relevante linker: 

0 kommentarer:

Cannon Dyprigger

eXTReMe Tracker

Back to TOP  

Related Posts with Thumbnails